Autosloperijen en milieu

Er wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan het milieu, zo ook een autosloperij, ook wel steeds beter bekend als autodemontage bedrijf. Zo moet je als autosloperij voldoen aan de eisen die beschreven staan in de WM, de Wet Milieubeheer. Een milieuvergunning wordt gegeven, op basis van de WM, door de provincie waarin het bedrijf zich bevindt. Auto en Truckdemontage vindt per definitie onder provinciaal bevoegd gezag plaats. Daarnaast de bepalingen uit het Besluit Beheer Autowrakken (BBA). Deze worden in de milieuvergunning opgenomen.

Een autosloperij Rotterdam valt onder de milieucategorie 3.2, wat inhoudt dat er een ruimtelijke scheiding tussen het bedrijf en anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen van 100 meter moet zijn. Bij een autosloperij gaat het voornamelijk om recycling, waarbij de auto ontdaan wordt van alle vloeistoffen. Alle (schuim)rubber wordt en alle bruikbare onderdelen worden uit de auto gehaald, zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze onderdelen worden dan weer te koop aangeboden als tweedehands producten. Alle ijzer wordt er uit gehaald en gebruikt voor recycling. Wat overblijft wordt samen geperst en verhandeld.

Daarnaast is het beheer van afvalstoffen van groot belang. Het gaat hierbij om inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen. In de milieuboekhouding moet aangetoond worden dat voertuigen gedemonteerd zijn en de materialen aan een erkende inzamelaar zijn afgegeven. Dat wordt door middel van zogenaamde afvalbonnen gedaan die de sloperij geeft wanneer hij afval komt ophalen. Deze bonnen dienen enkele jaren bewaart te worden. In de voorschriften van bevoegd gezag staat hoe lang precies.