Basis-ggz kan besparing van 260 miljoen opleveren

Uit recent onderzoek is gebleken dat de basis-ggz per patiënt ruim 2.000 euro goedkoper is dan de gespecialiseerde ggz. In het onderzoek werden 4.300 patiënten die voor depressies of angststoornissen behandeld werden in de basis-ggz vergeleken met een groep patiënten die voor soortgelijke klachten werd behandeld in de specialistische ggz.

Uit dit onderzoek bleek dat de effectiviteit van beide soorten ggz nauwelijks van elkaar verschilt. Wat wel verschilt, zijn de kosten per patiënt. Deze zijn, zoals hierboven vermeld gemiddeld 2.000 euro lager in de basis-ggz. Jaarlijks worden er gemiddeld 125.000 patiënten met depressieklachten of angststoornissen behandeld. Indien al deze behandelingen via de basis-ggz zouden lopen, zou dit de Nederlandse zorg al gauw 260.000.000 euro per jaar kunnen besparen.

Dit grote verschil in kosteneffectiviteit zit hem in de behandelduur per ggz-vorm. In de basis-ggz is de gemiddelde behandelduur 9,8 uur tegenover 39,4 uur in de specialistische ggz. Ook zijn er in de specialistische ggz relatief duurdere psychologen en verpleegkundig specialisten actief dan in de basis-ggz. Ook hoeft een patiënt die behandeld wordt in de basis-ggz niet te worden opgenomen, maar kan hij of zij gewoon thuis blijven en op de behandeltijden naar de ggz-instelling komen. Dit drukt de kosten verder. Helaas zijn de tarieven in de basis-ggz niet kostendekkend, waardoor veel basis-ggz instellingen verlies draaien. Dit staat verdere kostenbesparing voor de Nederlandse (ggz) zorg in de weg.