Cognitieve gedragstherapie door psychologen uit Venray

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie die psychologen gebruiken voor het behandelen van klachten zoals verslaving, depressies en fobieën. De therapie is de meest toegepaste vorm van psychotherapie op het moment. CGT bestaat uit twee kanten, namelijk de gedragskant en de cognitieve kant. Personen die in aanraking komen met de therapie hebben zichzelf slechte gewoontes aangeleerd waardoor ze bepaalde problemen krijgen. Deze slechte gewoontes zijn echter wel af te leren en hebben betrekking op de gedragskant. De cognitieve kant daarentegen gaat over de gevoelens die de mensen gaan ervaren. Deze mensen gaan slecht over zichzelf denken en voelen doordat zij slechte gewoontes hebben. De kans wordt hierdoor nog groter dat ze deze slechte gewoontes blijven tonen. Met CGT worden beide kanten aangepakt.

Varianten

Aaron T. Beck en Albert Ellis hebben tegelijkertijd de CGT uitgevonden. Deze therapie is genoemd door Aaron Beck en het Rationeel-Emotieve therapie (RET) door Albert Ellis. Het verschil tussen de twee varianten is dat de RET zich specifiek beperkt tot gedachten die dwingend van karakter zijn. De RET benadrukt de manier waarop we tegen bepaalde gebeurtenissen aankijken. De CGT daarentegen benadrukt de actieve uitdaging van belemmerde gedachten en gevoelens.

Er zijn tegenwoordig steeds meer varianten van de CGT, zeggen een paar Venrayse pyschologen. ‘’De mindfulness based CGT’’ is er een van. Hierbij worden negatieve gedachten en gevoelens niet geprikkeld maar leren de cliënten om deze gedachten te accepteren zonder er echt aandacht aan te besteden.

Werkwijze

Tijdens de therapie wordt negatief gedrag en slechte gewoonten opgespoord waaronder de gedachten en gevoelens die deze in stand houden. Door de momenten waarop een probleem zich voordoet op te sporen, wordt het mogelijk om deze te registreren, zodat cliënten op zulke momenten iets anders leren te doen waardoor ze zich door andere gedachten en gevoelens kunnen laten leiden. Dit wordt door middel van gedragsexperimenten gedaan.

Na het registreren van moeilijke momenten met de bijhorende gedachten en gevoelens, worden verschillende technieken aangeleerd om rust te bewaren. Deze technieken worden toegepast op momenten die de persoon als moeilijk ervaart. Tijdens deze momenten wordt de focus gelegd op positieve gedachten waardoor ze het idee moeten krijgen dat ze heel goed in staat zijn om moeilijke dingen te doen.

Voor wie?

De CGT was in eerste instantie ontworpen om mensen met depressies te behandelen en naderhand ook angst en verslaving. Tegenwoordig blijkt CGT een goede behandelmethode te zijn voor verschillende psychische klachten zoals paniekklachten en het stoppen met roken. Ook kan CGT helpen om meer uit jezelf te halen. Uiteindelijk zorgt de CGT ervoor dat belemmerende gedachten en gevoelens worden opgespoord. Voor iedere persoon is het goed om voor zichzelf te weten wat deze belemmerende gedachten zijn en kan de therapie daarom bruikbaar zijn.