De autosloop Nederland branche in Nederland sloopt minder auto’s

In Nederland worden jaarlijks vele duizenden autowrakken milieuverantwoord gerecycled. Dat is natuurlijk positief nieuws, want hoe meer wrakken er milieuverantwoord worden gerecycled, hoe beter natuurlijk. Je ziet gelukkig ook zelden nog autowrakken die ergens worden gedumpt. Integendeel, mensen willen een auto juist het liefst naar de autosloop brengen. Ze kunnen er namelijk geld voor krijgen. Doordat auto’s steeds beter worden, neemt ook de leeftijd van de autowrakken toe. De gemiddelde leeftijd van de autowrakken ligt rond de 16,5 jaar. Dat zal alleen maar toenemen, omdat auto’s steeds beter worden en er geen noodzaak is om je auto snel weg te doen. De auto’s worden vooral gedemonteerd bij de enkele honderden bedrijven die bij ARN zijn aangesloten. Overigens neemt het aantal autowrakken ieder jaar af. Dit heeft te maken met het feit dat steeds meer mensen hun auto willen behouden en de auto’s ook steeds beter worden.

Het recyclingpercentage is in de afgelopen jaar ook aanzienlijk toegenomen. In het verleden was dat 85 procent (2007), maar dat is in de jaren nadien gestegen naar 95 procent van de massa van het voertuig. Dat is natuurlijk niet slecht en Nederland is wat dat betreft ook een voorloper voor sloopauto Amsterdam. Zeker wanneer je dit afzet tegen andere Europese landen. Men kan natuurlijk dit hoge aantal niet zo maar bewerkstelligen. Dit hoge percentage worden mede mogelijk gemaakt door vakkundige demontage met de hand en ook de scheidingstechnieken zijn beter geworden. Op deze manier kan me een auto steeds beter recyclen.