EHBO cursus volgen op school

Het ministerie van onderwijs vindt dat er meer aandacht moet worden geschonken aan het geven en volgen van een EHBO cursus op middelbare scholen. Volgens de minister lopen wij in Nederland op het gebied van scholing flink voor op andere Europese onderwijsinstellingen, maar worden de EHBO-cursussen ondermaats gegeven in Nederland.

Het ministerie van onderwijs vindt dat het volgen van een EHBO-cursus op zijn minst voor elke student mogelijk moet worden gemaakt en dat ze allemaal een (verkorte) EHBO-cursus moeten hebben gevolgd vóór het afronden van de middelbare school. Er zouden steeds meer calamiteiten op scholen voorkomen, waarbij de leerlingen niet weten hoe ze moeten handelen. Er is lang niet altijd iemand aanwezig die wél een EHBO-cursus heeft gevolgd. Het merendeel dat echter wel een EHBO-cursus heeft gevolgd, is vaak niet in staat om de geleerde handelingen uit te voeren op het moment suprême. Het ministerie van onderwijs wil daarom extra budget uittrekken om meer aandacht te schenken aan het volgen van deze EHBO-cursussen en start volgende maand een campagne om het onder de aandacht te brengen.

De scholen zijn het wel eens met het ministerie van onderwijs, maar vragen zich wel af waar zij de tijd vandaan moeten halen. Hier is door het ministerie van onderwijs nog geen passend antwoord op gevonden.