Het oplossen van een conflict

Mediator GroningenEr is sinds een tiental jaar een nieuwe beroepsgroep in opkomst: conflictbemiddelaars, ook wel bekend als mediators. Nu zijn er al vele jaren conflictbemiddelaars, maar het blijkt dat men beter naar een mediator kan gaan, dan naar een advocaat. Daardoor kiezen steeds meer mensen met een conflict voor mediation. Het gaat hierbij om mensen die verwikkeld zijn in een echtscheiding, burenruzie of een ander dergelijk geschil. Ook voor bedrijven is mediation een optie. In een rechtbank wordt een (juridisch) geschil immers een gevecht met verliezers en winnaars. Bij een mediation is dat niet het geval. Bij mediation zijn vooral winnaars.

Om als strijdende partijen deel te kunnen nemen aan mediation, zullen beide partijen eerst allebei bereidwillig moeten zijn om deel te nemen. Als dat zo is kunnen ze op zoek gaan naar een mediator. Als een mediator is gevonden, zullen de partijen moeten verklaren dat ze actief deel zullen nemen aan het mediation-proces en bereid zijn om te onderhandelen. Door dit van te voren te ondertekenen is mediation minder vrijblijvend dan bemiddeling.

In Engeland en Amerika is mediation inmiddels dusdanig ingeburgerd dat bij sommige geschillen de partijen verplicht wordt om eerst naar een mediator te stappen alvorens naar een rechter te gaan. Voor een advocaat is het uitgangspunt van mediation dan ook wezensvreemd. Een advocaat komt op voor de belangen van één partij, terwijl bij meditation twee partijen zich tot een mediator wenden. Dit is ook nog eens kostenbesparend en het conflict is vaak sneller opgelost. Bent u wonende in Groningen, kijk dan op: mediator Groningen