Onderhoud rolpoort verplicht? Wat zijn de wettelijke eisen

Veiligheid voor alles. Dat geldt voor alle processen in uw firma. Uiteraard bent u fier, dat u alles op een rijtje hebt wanneer het gaat om veilig werken. Al uw processen zijn uitgeschreven, veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en uw medewerkers zijn op de hoogte van alle veiligheidsvoorschriften. Ook de naleving van alle regels wordt nauwkeurig gemonitord. Misschien is er toch iets dat er aan uw aandacht is ontsnapt. Wat veel ondernemers namelijk vergeten, is het jaarlijks laten keuren en onderhouden van rolpoorten.

Periodieke keuring en onderhoud verplicht

Waar u wellicht niet van op de hoogte bent, is dat het jaarlijks keuren en onderhouden van rolpoorten verplicht is voor ondernemingen. Volgens de gestelde Europese wetten voor bedrijven en de arbeidsinspectie bent u, als ondernemer, verplicht om overheadpoorten, rolpoorten en dockystemen jaarlijks te laten keuren door gecertificeerde professionals. Na de keuring moeten uw poorten voldoen aan de EN 13241-1 norm.

Wat houdt norm EN-13421-1 in?

De norm EN 13241-1 bepaalt de veiligheids- en prestatie-eisen voor poorten, hekken en slagbomen die zich in persoonsgebieden bevinden. De norm is zodoende van toepassing op zowel industriële poorten als bedrijfspoorten die zorgen voor het verlenen van doorgang aan goederen en voertuigen begeleid of aangedreven door personen. Dit geldt voor alle poorten in industriële, commerciële en residentiële gebouwen.

Kortom: alle toegangssystemen in of bij uw bedrijfsgebouw dienen aan deze norm te voldoen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw rolpoorten aan de eis voldoen?

Als u ervoor kiest om uw rolpoorten en bedrijfspoorten jaarlijks te laten keuren en onderhouden door ROMASS Business, dan voldoet u automatisch aan de gestelde norm. Bij het afsluiten van één van de serviceovereenkomsten zorgt ROMASS Business voor alle benodigde onderhoudsbeurten en keuringen. De ervaren servicetechniekers zullen alle industriepoorten en toegangssystemen onderhouden en keuren volgens de eisen gesteld in de norm EN 13421-1. U ontvangt uiteraard alle certificaten en de volledige documentatie.  Zo kunt u er zeker van zijn, dat u ten alle tijden voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Op business.romass.be kunt u terecht voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.