Scheiding van tafel en bed; het moderne scheiden?

Er bestaan twee manieren van scheiden. De scheiding die we allemaal kennen wanneer een huwelijk niet langer in stand te houden is en een scheiding van tafel en bed. Wat is het verschil? Om te beginnen noem ik eerst een overeenkomst. Beide scheidingen moeten op dezelfde manier geregeld worden. Beide trajecten zijn precies hetzelfde. Er wordt dus een echtscheidingsconvenant opgesteld en indien nodig een ouderschapsplan. De gang naar de rechter is eveneens gelijk. Waarom kiezen mensen dan voor een scheiding van tafel en bed?

Waarom kiezen voor een scheiding van tafel en bed

Kiezen voor een scheiding van tafel en bed kent verschillenden redenen. De meest bekende uit het verleden is die van de beperkingen die religie op kan leggen. In sommige geloven is het niet toegestaan te scheiden. Als toch de verhoudingen ernstig verstoord zijn kan gekozen worden voor de scheiding van tafel en bed. Dan hoef je niet meer bij elkaar te wonen maar blijft wettelijk wel gehuwd. Net als bij een gewone scheiding wordt alles verdeeld en uit elkaar getrokken zodat de partners financieel en fiscaal van elkaar los zijn. Een andere reden om te kiezen voor deze vorm van scheiden is juist om die fiscale en financiƫle redenen. Soms is het ongewenst te scheiden maar is het onontkoombaar om het niet te doen. Vaak in gevallen van ziekte zie je dit nog wel eens.

Laat je goed voorlichten door een mediator

Een dergelijke scheiding aanvragen loopt ook via een advocaat of mediator. Een mediator ligt in dit geval het meest voor de hand. Deze zal precies kunnen vertellen wat de gevolgen zijn. Willen jullie op deze manier scheiden? Bedenk dat het niet mogelijk is binnen twee jaar met een ander te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De rechter zal uiteindelijk moeten toestemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het echtscheidingsconvenant goed en degelijk is opgesteld. Zorg voor een goede mediator, die kan veel betekenen voor jullie.

scheiding van tafel en bed