UW cao in het onderwijs!

Een cao is een overeenkomst tussen de werkgever en de vakbond(en), meestal vertegenwoordigd door een werkgeversorganisatie en vakbond(en). In de CAO zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld. Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u uw werkzaamheden verricht. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Wij zijn een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de (collectieve en individuele) rechtspositionele en onderwijskundige belangen van onze leden. Onze leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien hebben wij leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven, zij zijn al verzekerd van een onderwijs vakbond.

Waarom CAO aparte cao’s in het onderwijs?

De UNIENFTO laat zich horen op die plaatsen waar nieuwe regelingen en voorschriften gemaakt worden en behartigt daar de belangen van alle werkers in de beroepskolom en in het voortgezet onderwijs.

Daarom streeft de UNIENFTO ernaar nog groter te worden, want samen staan we sterker! Bij deze onafhankelijke belangenvereniging staan de volgende begrippen centraal::

  • Hoge kwaliteit
  • Korte lijnen (dus snelle reacties)
  • Brede kennis van zaken
  • Onze onderhandelaars hebben ervaring en gevoel met en in het onderwijs

Voor wie is aansluiten bij de CAO’s interessant?

Alle medewerkers in het HBO, MBO en VO worden ondersteund bij:

  1. Primaire CAO onderhandelingen
  2. Individuele rechtsbijstand
  3. Informatie voorziening op maat

Het materiële voordeel van het UNIENFTO-lidmaatschap is de aantrekkelijk lage contributie die in feite voor een groot deel kan worden terugverdiend door afspraken die we in de diverse CAO’s gemaakt hebben in het kader van fiscale terguvordering van uw betaalde contributie via de eindejaarsuitkering, waardoor u tot 52% fiscaal voordeel kunt hebben en eveneens door gebruik te maken van de collectieve UNIENFTO-verzekeringen bij de Ohra. Uw UNIENFTO-contributiebedrag is afhankelijk van uw bruto salaris en van de daarmee samenhangende contributiecategorie.