Wat is het strafrecht?

Strafrecht is het totaal van strafregels dat alles regelt aangaande welk gedrag strafwaardig wordt geacht, wat de straffen zijn die erop gesteld zijn en hoe die strafoplegging gerealiseerd kan worden. Het is toepasbaar wanneer iemand verdacht is een strafbaar feit gepleegd te hebben.

Bij strafrecht gaat het dus om het sanctioneren van een bepaald gedrag. Daarbij ligt de focus vooral op de bestraffing, dat in tegenstelling tot het aansprakelijkheidsrecht waarbij de vergoeding van de aangerichte schade centraal staat. Het strafrecht bestaat uit het materieel strafrecht, waarin wordt beschreven wat strafbare feiten zijn en wat de straffen kunnen zijn, en het formeel strafrecht oftewel strafprocesrecht, waarin de procedureregels beschreven staan die op het materieel strafrecht moeten worden toegepast.

Strafbare feiten worden onderverdeeld in overtredingen en misdrijven. Een overtreding is meestal een relatief licht strafbaar feit, bijvoorbeeld door het rood rijden of wildplassen. Overtredingen worden door een kantonrechter behandeld. Misdrijven zijn ernstigere feiten zoals bijvoorbeeld fraude of mishandeling, deze vallen onder het strafrecht. Om onder de noemer van misdrijf te vallen, moet een gedrag een materieel of moreel bestanddeel van een misdrijf vertonen. Een materieel bestanddeel is het eigenlijke feit van de misdrijf, dus het gedrag dat effectier is vertoond. Bij een moreel bestanddeel wordt de dader de schuld of het opzet van een misdrijf verweten. Het kan dan gaan om een opzettelijk misdrijf, de dader heeft het misdrijf opgezet of had voorbedachte rade, of een onopzettelijk misdrijf door een bewuste of onbewuste fout.

Wanneer iemand verdacht of slachtoffer is van een misdrijf is het gebruikelijk en aan te raden een advocaat onder de arm te nemen, dat best al in een zo vroeg mogelijk stadium. Zoek een advocatenkantoor met gespecialiseerde strafrechtadvocaten, zoals advocaten kantoor Delft, zij weten precies wat de rechten en plichten zijn van zowel de verdachte, het slachtoffer of de getuige.