Ziekte verminderen met arbeidsdeskundigen

Sommige bedrijven hebben last van een hoger ziekteverzuim. Ziekteverzuim is altijd nadelig voor een bedrijf omdat dergelijk verzuim veel kosten met zich met zich meebrengt. Daarnaast heeft ziekte een negatieve bijsmaak omdat het vervelend klinkt. Verder zijn de kosten hoog omdat er naast het doorbetalen van de medewerker ook moet worden gezorgd voor vervanging van de medewerker.

Bij langdurige ziekte komt er zelfs nog meer bij omdat er bij langdurige ziekte aan de regels van de wet van poortwachter moet worden voldaan en daar zijn veel kosten mee gemoeid. De wet van poortwachter is erop gericht om een zo groot mogelijk kans te laten om mensen aan het werk te houden. Door de regels en verplichtingen uit deze wet moet een bedrijf kosten maken om te voorkomen dat ze hogere kosten maken omdat ze de medewerker langer uit moeten betalen dan die twee jaar.

Bedrijven die last hebben van een hoog ziekteverzuimpercentage willen daar daarom zo snel mogelijk vanaf. Het is alleen heel erg moeilijk om achter de oorzaak van ziekteverzuim te komen. Een van de mogelijkheden die je daarvoor hebt is door de arbo dienst langs te laten komen. De arbo dienst heeft veel arbodiensten die allemaal wat anders doen. Met de dienst van het tegengaan van ziekteverzuim probeert de arbo dienst om de werkomstandigheden te laten toenemen. De verbeterde werkomstandigheden zorgen er dan voor dat het ziekteverzuimpercentage afneemt. Dit lagere ziekteverzuim zorgt uiteindelijk voor een kostenbesparing voor het bedrijf.

Naast het terugdringen van het ziekteverzuim doet de arbodienst ook aan andere dingen. Zo is een van de dingen van de arbodienst het controleren van bedrijven of ze zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. Deze controlerende rol wordt meestal niet echt gewaardeerd en de arbodienst daardoor ook niet.

Voor het vragen van advies over werkomstandigheden hoef je niet per se naar de arbo dienst te gaan, maar kun je ook vragen bij arbeidsdeskundigen.