Zo kan water treatment helpen

Water Treatment of te wel afvalwaterzuivering is een van de meest geleverde diensten van Task aan haar klanten. Verder heeft deze dienst niet alleen een economisch aspect het heeft ook ene sociaalaspect. Het economisch aspect is het feit dat Task er geld mee verdiend en haar klanten kunnen weer geld mee verdienen. Echter help Task op zo een manier ook dat industriële bedrijven volgens de milieu wetten hun afvalwater lozen in rivieren en meren. Dit zorgt ervoor dat mens en milieu beschermd zijn welke het sociaal aspect is van hun dienst.

Water treatment op werklocaties is een vereiste en de internationale organisatie heft special standaarden waaraan afvalwater moet voldoen voordat het een bepaalde proces onder gaat. Een Chemisch bedrijf zal bijvoorbeeld water treatment installaties hebben voor het afvoeren van afvalstoffen in de revier of zee.

Het hoofddoel van Task Water treatment is het verwijderen van vast materiaal en van opgeloste stoffen zoals olie uit het water met als eind doel het water drinkbaar te maken, voor industrieel gebruik, irrigatie, lozing in rivieren, water recreatie of andere activiteiten. Voor dit proces maak Task gebruik van zelf ontworpen apparaten en installaties door haar eigen specialisten en ingenieurs. Deze hebben een grote bagage kennis en ervaring in de water, olie en mijn industrie.

The Task separators en centrifuges zijn speciaal ontwikkeld voor het goedkoop doch efficiënt scheiding van water en vaste deeltjes uit modder of uit andere vloeibare massa of uit olie suspensie volgens de kwaliteits standaarden en internationale milieu wetten.